Skip to main content

 

Klinické vyšetrenie pozostáva z oberu anamnézy, teda cielených otázok o vzniku, priebehu a type problémov pacienta. Následne je realizované fyzikálne vyšetrenie najmä pohľadom, pohmatom a vykonaním základných manuálnych testov. Pri fyzikálnom vyšetrení je možné odhalenie základných symptómov, ktoré poukazujú na postihnutie daného systému a lokalitu postihnutia. Pacient pri fyzikálnom vyšetrení stojí alebo sedí na lôžku a odhalí lekárovi tú časť tela, kde sú prítomné ťažkosti, alebo tú časť, ktorú lekár potrebuje vyšetriť pre komplexnú diagnostiku.

Ako dlho vyšetrenie trvá?

Dĺžka vyšetrenia je individuálna podľa typu a rozsahu ochorenia u pacienta.

Čo si priniesť na vyšetrenie?

  • zoznam užívaných liekov
  • výsledky predchádzajúcich vyšetrení
  • zobrazovacie vyšetrenia (CT, MR na CD nosičoch)
  • zoznam zdravotných pomôcok, ktoré pacient používa