Skip to main content

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných poisťovňou na základe zákona č.577/2004 a jeho novelizácia z .53/2015 Z.z.11.3.2015 platný od 01.01.2022

Typ vyšetrenia Suma
Vyšetrenia
Vstupné angiologické vyšetrenie pacienta (jeden orgánový systém) 50 €
Kontrolné angiologické vyšetrenie pacienta 20 €
Komplexné angiologické vyšetrenie  100 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 50 €
Výkony
Prístrojová lymfodrenáž (50 min.) 20 €
Infúzna liečba – podanie 15 €
Doplatok za i.v. liečivo Vessel Due F 10 €
Doplatok za i.v. liečivo Pentoxyfilín 10 €
Doplatok za i.v. liečivo Mesocain 10 €
Doplatok za i.v. liečivo Alprostapin 20 €
Doplatok za i.v. liečivo Vitamín C 7,5 g 30
Sklerotizácia žíl (vrátane sklerot. látky) 150 €
Komplexné ošetrenie defektu
(ošetrenie, obväzový materiál) 
20 €
Odber krvi (na žiadosť pac./ 1 skúmavka) 5 €
Rádiofrekvenčná ablácia kŕčových žíl
Clarivein ošetrenie povrchových žíl, 1 končatina
999 €
Administratíva
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 €
Posúdenie zdrav. spôsobilosti 
(pre zamestnávateľa)
40 €
Vystavenie komplexnej lekárskej správy pre iné ako zdravotné účely (soc., komerčná poisť.) 50 €
Návrh na KL, dokumentácia pre komer. poisť. 50 €