Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných poisťovňou na základe zákona č.577/2004 a jeho novelizácia z .53/2015 Z.z.11.3.2015 platný od 01.05.2020

 

Typ vyšetrenia Suma
Vyšetrenia
Komplexné angiologické vyšetrenie pacienta 35 €
Kontrolné angiologické vyšetrenie pacienta 20 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 15 € (za každých 15 minút)
Výkony
Prístrojová lymfodrenáž (50 min.) 10 €
Prístrojová lymfodrenáž (30 min.) 7 €
Infúzna liečba – podanie 15 €
Doplatok za i.v. liečivo Vessel Due F 4,50 €
Doplatok za i.v. liečivo Pentoxyfilín 5 €
Doplatok za i.v. liečivo Mesocain 3 €
Doplatok za i.v. liečivo Alprostapin 20 €
Doplatok za i.v. liečivo Vitamín C 7,5 g 25 €
Sklerotizácia žíl (vrátane sklerot. látky) 90 €
Komplexné ošetrenie defektu
(ošetrenie, obväzový materiál) 
10 €
Odber krvi (na žiadosť pac./ 1 skúmavka) 5 €
Rádiofrekvenčná ablácia kŕčových žíl
Clarivein na VSM, 1 noha
899 €
Administratíva
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 €
Posúdenie zdrav. spôsobilosti 
(pre zamestnávateľa)
30 €
Vystavenie komplexnej lekárskej správy pre iné ako zdravotné účely (soc., komerčná poisť.) 30 €
Návrh na KL, dokumentácia pre komer. poisť. 40 €