Skip to main content

Cievna ambulancia je špecializované pracovisko. Jej hlavná pracovná činnosť je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb tepenného aj žilového systému, k čomu je vybavená ultrasonografickým prístrojom so záznamom na meranie segmentálnych arteriálnych tlakov a stanovenie indexov, duplexnou farebnou sonografiou.

Na ambulancii vyšetrujeme pacientov s ochoreniami žíl, tzv. varixy dolných končatín, vredy predkolenia (ulcus cruris), primárne vyšetrenia tepenného systému prejavujúce sa zníženou výkonnosťou dolných končatín alebo nehojacimi sa ranami. Vyšetrujeme pacientov s opuchmi a chronickou slabosťou končatín. Taktiež vykonávame cievne vyšetrenia, ktoré vyžadujú iné odbory (neurológia, traumatológia, ortopédia …).

Telefón

+421 948 986 425

E-mail

angioba@angiologia.sk