Skip to main content

Preventívne – komplexné cievne (angiologické) vyšetrenie
Preventívne (komplexné) cievne vyšetrenie pomáha pri diagnostike ochorení ciev a obehovej sústavy ešte pred vznikom symptómov.
Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na svete. Najdôležitejším spôsobom ako predísť ťažkostiam so srdcovo-cievnym systémom je správna a skorá diagnostika ochorení srdcovo-cievneho systému ešte pred objavením príznakov.

Komplexné cievne (angiologické) vyšetrenie dokáže odhaliť diagnózy ako ischemická choroba dolných končatín, chronická žilová nedostatočnosť, žilová trombóza a tromboflebitída, zúženie extrakraniálnych krčných tepien, hypertenzná choroba srdca. Pravidelné preventívne cievne vyšetrenie by malo byť realizované aj u ľudí, ktorý majú v rodine výskyt cievnych a srdcových ochorení.

Po komplexnom cievnom vyšetrení je možné zhodnotiť stav vašich artérií a žíl a odporučiť režim pre udržanie si zdravého cievneho systému.

Komplexné angiologické vyšetrenie zahŕňa:

  • Klinické angiologické vyšetrenie (fyzikálne vyšetrenie + anamnéza)
  • Stanovenie funkčnosti tepnového (arteriálneho) systému pomocou ABI Indexu
  • Ultrazvukové vyšetrenie aorty, renálnych artérií a artérií zásobujúcich brušné orgány
  • Ultrazvukové vyšetrenie tepnového (arteriálneho) systému  dolných končatín
  • Ultrazvukové vyšetrenie tepnového (arteriálneho) systému  horných končatín
  • Ultrazvukové vyšetrenie žilového (venózneho) systému  dolných končatín
  • Ultrazvukové vyšetrenie žilového (venózneho) systému  horných končatín
  • Cievne vyšetrenie  zamerané na karotické artérie – duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia (karotické tepny na krku)
  • Meranie tuhosti cievnej steny pomocou parametra intimo-mediálny index

Po komplexnom cievnom vyšetrení je stav cievneho riečiska zhodnotený v prehľadnej správe s obrazovou dokumentáciou. Každému pacientovi individuálne pripravíme plan ďalšej starostlivosti o cievny system.

V prípade potreby doplnenia ďalších vyšetrení pacienta objednáme na dodatočné diagnostické vyšetrenia ako CT, MR či DSA. V prípade potreby liečby je navrhnutý pacientovi postup liečby s dôrazom na jeho špecifický zdravotný stav a preferencie.

Objednajte sa na komplexné cievne vyšetrenie

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.