Skip to main content

Laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia – vyšetrenia biologického materiálu predovšetkým krvi napomáhajú stanoviť správnu diagnózu pri niektorých cievnych ochoreniach.

Laboratórne výsledky tiež pomáhajú regulovať proces liečby. Napríklad pri trombóze v žilovom systéme napomáha hodnota D-Dimer stanoviť aktivitu ochorenia. Taktiež hodnoty INR (Quickov čas) pomáha stanoviť optimálne dávkovanie antikoagulačnej liečby Warfarínom.