Cievna ambulancia je špecializované pracovisko. Jej hlavná pracovná činnosť je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb tepenného aj žilového systému, k čomu je vybavená ultrasonografickým prístrojom so záznamom na meranie segmentálnych arteriálnych tlakov a stanovenie indexov, duplexnou farebnou sonografiou.

Na ambulancii vyšetrujeme pacientov s ochoreniami žíl, tzv. varixy dolných končatín, vredy predkolenia (ulcus cruris), primárne vyšetrenia tepenného systému prejavujúce sa zníženou výkonnosťou dolných končatín alebo nehojacimi sa ranami. Vyšetrujeme pacientov s opuchmi a chronickou slabosťou končatín. Taktiež vykonávame cievne vyšetrenia, ktoré vyžadujú iné odbory (neurológia, traumatológia, ortopédia …).

Vyšetrenie krčných artérií

Sonografické (ultrazvukové) vyšetrenie krčných artérií, alebo extrakraniálych (mimolebečných) tepien mozgu je neinvazívne vyšetrenie, ktoré preukáže prítomnosť zúženia alebo uzáveru tepny a stanoví rýchlosť prietoku krvi v artériách. Umožňuje posúdiť stav aterosklerózy (kôrnatenie tepien) u vyšetrovaného pacienta.

Vyšetrenie krčných tepien je veľmi dôležité pri stanovení rizika vzniku ochorenia – cievna mozgová príhoda a to u pacientov, kde je zúženie krčnej tepny o viac ako 70%.

Taktiež pacienti po prekonanej mozgovej príhode majú byť sledovaní a majú užívať správnu liečbu na zabránenie recidívy (znovuvzniknutiu) cievnej mozgovej príhody a na zabránenie ďalšiemu zužovaniu karotických tepien.

Vyšetrenie by mal absolvovať každý pacient:

 • s vysokým krvným tlakom
 • s cukrovkou (diabetes mellitus)
 • fajčiar
 • s vysokými hodnotami cholesterolu a ďalších tukov v krvi
 • so známou ischemickou chorobou srdca (napríklad po infarkte)
 • so známym ochorením tepien končatín (PAO DK)
 • s neurologickými príznakmi (porucha hybnosti končatín, zhoršená reč, po cievnej mozgovej príhode)
 • s náhlym výpadkom zorného poľa na jednom oku (amaurosis)

Vyšetrenie dolných končatín / vyšetrenie horných končatín

Ultrazvukové (sonografické) vyšetrenie ciev končatín umožňuje spoľahlivo posúdiť stav a postihnutie artérií (tepien) alebo vén (žíl). Vyšetrnie je pre pacienta nebolestivé, neporušuje celistvosť organizmu (neinvazívne) a je považované za zlatý štandard v angiológii. USG DK informuje o štruktúre cievy, priechodnosti a rýchlosti šírenia krv v cieve a spoľahlivo pomáha určiť stupeň poškodenia ciev.

1.) Ochorenia tepien končatín
– ischemická tepnová choroba dolných končatín (nedokrvovanie dolných končatín). Najčastejšou príčinou tohto ochorenia tepien je ateroskleróza (kôrnatenie) tepien, kedy sonografické vyšetrenie umožňuje včasnú diagnostiku, sledovanie zužovania tepien, ako aj diagnostiku úplnej nepriechodnosti tepny s následných zhodnotením stavu s prípadným navrhnutím intervenčnej katétrovej liečby alebo chirurgickej rekonštrukcie.
– útlak tepny zvonka
– náhle upchatie tepny
– rozšírenie- t.j. výduť tepny
– zápalové ochorenia tepien
– krvácanie z tepny
– umožňuje sledovať priechodnosť voperovaných cievnych bypassov (obchádzok)

2.) Ochorenia žíl končatín
– ochorenia povrchového žilového systému: tzv.,,kŕčové žily“, t.j. varikózne žily, nedomykavosť chlopní povrchových žíl,zápal povrchových žíl, atď.
– ochorenia hĺbkového žilového systému: hĺbková žilová trombóza, potrombotický syndróm, nedomykavosť chlopní hĺbkových žíl
– žilové deformácie

3.) Ochorenia tepenno – žilových skratov používaných pre vstup
hemodialyzačného systému do tela (tzv. artério-venóznych fistúl)
– uzáver
– zúženie
– trombóza (zrazenina)

4.) Ochorenia lymfatických ciev končatín
– najčastejším prejavom ochorenia lymfatických ciest je lymfatický opuch (lymfedém) hornej / dolnej končatiny, ale môže vzniknúť aj na iných častiach tela

Vyšetrenie je potrebné vykonať:

 • ak je prítomná bolesť hornej / alebo dolnej končatiny
 • ak je prítomný opuch hornej / alebo dolnej končatiny
 • ak je prítomná na jednej strane tuhosť lýtka alebo až stehna, väčšinou po stlačení bolestivá
 • ak sa zmenila farba kože končatiny (bledá, modrá, čierna, červená, červený bolestivý pruh)
 • ak sa zmenila teplota končatiny (studená, výrazne teplá)
 • ak sa vytvorila rana na končatine nejasnej príčiny alebo sa rana dlho nehojí (vredy, vriedky, časté praskliny na prstoch rúk)

Pred vyšetrením:

 • odstrániť obväzy /elastické obväzy/, lokálnu liečbu z končatín

Telefón

+421 948 100 014

E-mail

angiobb@angiologia.sk