Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných poisťovňou na
platný od 01.10.2022

Komplexné vyšetrenie pacienta bez ZP 30 €
Ultrazvukové vyšetrenie 1 org. systému 20 €
Lymfodrenáž (1 sedenie) 10 €
Meranie ABI Indexu 5 €
Vyšetrenie INR na žiadosť pacienta 6 €
Odber krvi (bez úhrady ZP) 15 €
Podanie i.v. infúzie 10 €
Doplatok za i.v. liek 20 €
Elektronické služby nehradené ZP pri komunikácii a objednaní pacienta 25 €
Konzultácia s pacietnom na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín (15 min.) 15 €
Sklerotizácia (1 segment) 50 €
Endovenózna liečba varixov 1 000 €