Sonografické (ultrazvukové) vyšetrenie krčných artérií, alebo extrakraniálych (mimolebečných) tepien mozgu je neinvazívne vyšetrenie, ktoré preukáže prítomnosť zúženia alebo uzáveru tepny a stanoví rýchlosť prietoku krvi v artériách. Umožňuje posúdiť stav aterosklerózy (kôrnatenie tepien) u vyšetrovaného pacienta.

Vyšetrenie krčných tepien je veľmi dôležité pri stanovení rizika vzniku ochorenia – cievna mozgová príhoda a to u pacientov, kde je zúženie krčnej tepny o viac ako 70%.

Taktiež pacienti po prekonanej mozgovej príhode majú byť sledovaní a majú užívať správnu liečbu na zabránenie recidívy (znovuvzniknutiu) cievnej mozgovej príhody a na zabránenie ďalšiemu zužovaniu karotických tepien.

Vyšetrenie by mal absolvovať každý pacient:

  • s vysokým krvným tlakom
  • s cukrovkou (diabetes mellitus)
  • fajčiar
  • s vysokými hodnotami cholesterolu a ďalších tukov v krvi
  • so známou ischemickou chorobou srdca (napríklad po infarkte)
  • so známym ochorením tepien končatín (PAO DK)
  • s neurologickými príznakmi (porucha hybnosti končatín, zhoršená reč, po cievnej mozgovej príhode)
  • s náhlym výpadkom zorného poľa na jednom oku (amaurosis)